tribu-desk-section8-logo

אודות

טריביו הוא ארגון ללא מטרות רווח, שהוקמה ע״י מיכאלה ברקו ורון צוקרמן במטרה אחת:
להפוך את ההתנדבות בחברה הישראלית לפשוטה וקלה יותר מאי פעם.
טריביו מחברת בין אנשים הרוצים להתנדב באופן קבוע, לארגונים
חברתיים ועמותות הזקוקים למתנדבים. בנוסף, מציעה טריביו את
המערכת המתקדמת בישראל לניהול הפעילות החברתית.
יחד אנו מאמינים, שנוכל להפוך את ההתנדבות לתנועה,
וליצור תרבות של מעגל נתינה.

tribu-desk-section8-logom

אודות

טריביו הוא ארגון ללא מטרות רווח, שהוקמה
במטרה אחת:
להפוך את ההתנדבות בחברה
הישראלית לפשוטה וקלה יותר מאי פעם.
טריביו מחברת בין אנשים הרוצים להתנדב
באופן קבוע, לארגונים
חברתיים ועמותות
הזקוקים למתנדבים. בנוסף, מציעה טריביו
את
המערכת המתקדמת בישראל לניהול
הפעילות החברתית.
יחד אנו מאמינים, שנוכל
להפוך את ההתנדבות לתנועה,
וליצור תרבות של מעגל נתינה.