תנאי שימוש

אנא קרא/י תנאי שימוש אלה ( "תנאים", "תנאי השימוש") בקפידה לפני השימוש באתר www.we-tribu.com וביישום הנייד Tribu ("השירות") המופעל על ידי Tribu ( "לנו", "אנחנו", או "שלנו").

הגישה והשימוש בשירות מותנים בהסכמתך ובעמידתך בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הניגשים להשתמש בשירות.

באמצעות גישה או שימוש בשירות, אתה מביע את הסכמתך המפורשת להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם כל או חלק כלשהו של התנאים אינך יכול ואינך רשאי לגשת לשירות ו/או להשתמש בו.

תוכן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם, ,לקשר, לאחסן, לשתף ולהפוך לזמין מידע מסוים, טקסטים, גרפיקה, קטעי וידאו, או כל חומר אחר ("תוכן"). את/ה אחראי/ת לתוכן שאת/ה מפרסם/ת בשירות, לרבות חוקיותו, אמינותו, ונאותותו.

על ידי פרסום תוכן לשירות, את/ה מעניק/ה לנו את הזכות והרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל, ולהפיץ כל תוכן כאמור על ידי ובאמצעות השירות. את/ה המחזיק בזכויות כולן על כל תוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעות השירות ואת/ה האחראי/ת להגנה על זכויות אלה. את/ה מסכים/ה שרישיון זה כולל את הזכות שלנו להפוך את התוכן שלך זמין למשתמשים אחרים של השירות, אשר עשויים אף הם להשתמש בתוכן שלך בהתאם לתנאים אלה.

את/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) או שיש לך את הזכות להשתמש בו ולהעניק לנו את הזכויות ורישיון כאמורים בתנאים אלה, וכן (ii) פרסום התוכן שלך או באמצעות השירות, אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, זכויות חוזה או כל זכות אחרת של כל אדם כלשהו.

חשבונות

כאשר את/ה יוצר/ת חשבון איתנו, את/ה חייב/ת לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע הוראה זו מהווה הפרה של הסכם זה, אשר עלולה להוביל לסיום ולסגירה מיידיים של החשבון שלך בשירות שלנו.

את/ה אחראי/ת על שמירת הסיסמה שבה את/ה משתמש כדי לגשת לשירות עבור כל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, אחת אם הסיסמה היא באמצעות ה שירות שלנו או באמצעות שירות של צד שלישי כלשהו.

אתה מסכים שלא לגלות את הסיסמא שלך לצד ג 'כלשהו. עליך להודיע לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך.

קניין רוחני

השירות והתוכן המקורי (לא כוללים תוכן המסופק על ידי משתמשים), תכונות ופונקציות כלשהם יישארו רכושה וקניינה הבלעדיים של Tribu ובעלי הרישיון שלה. השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים הן של ישראל ושל מדינות זרות. סימני המסחר והעיצוב המסחרי שלנו לא יכולים לשמש בהקשר לכל מוצר או שירות ללא הסכמה מראש ובכתב של Tribu.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
השירות שלנו עשויי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי או שירותים שאינם בבעלות או בשליטת Tribu.

אין ל Tribu שליטה על, ואיננו נוטלים שום אחריות על התוכן, מדיניות פרטיות, או הפרקטיקות של אתרים או שירותי אינטרנט של צדדים שלישיים. כמו כן, את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי Tribu לא תישא בכל אחריות או חבות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם או שייגרם לכאורה על ידי או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים אותם ניתן למצוא באתרים כאלה או שירותי אינטרנט.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט של צד שלישי או שירותים שבהם את/ה מבקר/ת.

הפסקת שירות

אנו עשויים להפסיק או להשעות את החשבון שלך באופן מיידי, ללא הודעה או התחייבות מוקדמת, מכל סיבה שהיא, , ללא הגבלה, לא כל שכן באם הנך מפר את התנאים. המפורטים לעייל ולהלן.

עם סיום ההסכם, זכותך להשתמש בשירות תפסק ותחדל באופן מיידי.. אם ברצונך לסגור את חשבונך, הנך רשאי/ת פשוט להפסיק את השימוש בשירות.

הגבלת אחריות

בשום מקרה Tribu, מנהליה, עובדיה, שותפים שלה , סוכנים, ספקים, או חברות קשורות,אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה ואופן כלשהם לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי , ענישתי או אחר, כולל, ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, רצון טוב, או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, כאב וסבל הפסדים ממוניים ובלתי ממוניים, הנובעים מ: (1) הגישה שלך ו/או חוסר הגישה ו/או השימוש או חוסר היכולת לגשת או להשתמש בשירות; (2) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו באמצעות השירות; (3i) כל תוכן שהגיע מהשירות; ן (iv(4)גישה, שימוש או שינוי לא מורשה של שידור או של התוכן שלך, בין שהדבר מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או בגין כל תיאוריה משפטית אחרת, בין או אם נודע לנו על האפשרות לנזק שכזה, ובין אם לאו ואפילו אם יתברר או יימצא כי תרופה כלשהי כמפורט לעייל [ נכשלה במטרתה העיקרית. וכן(5) כל נזק פיזי, נפשי ממוני או לא ממוני שייגרם לך מהשימוש בשירות ללא יוצא מן הכלל.

כתב ויתור

שימושך בשירות נעשה על אחריותך בלבד. השירות מסופק על בסיס "כמות שהוא" וגם על בסיס "כמות שהוא זמין". השירות מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק, בין במפורש אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או אי קיום של מהלך כלשהו או אי ביצועו.

Tribu, חברות בנות שלה, שותפיה, ובעלי הרישיון שלה אינם מתחייבים כי (1) השירות יתפקד ללא הפרעה,ויהיה מאובטח או זמין בכל עת או מיקום מסוים; (2)שכל השגיאות ו/או הליקויים יתוקנו בכלל או במועד מסוים, (3)) השירות יהיה נקי מווירוסים או ממרכיבים מזיקים אחרים; או (4) שתוצאות השימוש בשירות יתאימו לדרישות או למשאלות הלב שלך.

החוק המכריע

תנאים אלה יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתחשב בהוראות ברירת הדין. העדר או כשלון אכיפה מצידה של Tribu באכיפת כל או חלק מזכותיה על פי תנאי אלו לא ייחשב כויתור על זכויות אלה. אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או אינו אכיף על ידי בית משפט, יתר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינינו בנוגע לשירות שלנו, ומחליפים כל הסכם קודם בינינו בנוגע לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף את תנאי הסכם זה בכל עת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים, ננסה לספק הודעה מוקדמת לפחות 30 ימים אודות התנאים החדשים,בטרם ייכנסו לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי. על ידי המשך כניסה או שימוש בשירות שלנו לאחר כניסת תיקונים אלה לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, בבקשה הפסק להשתמש בשירות.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלו, אנא פנה אלינו.
support@we-tribu.com

מדיניות פרטיות

 

Tribu ("אנו", "אנחנו", או "שלנו") מפעילים את אתר האינטרנט www.we-tribu.com ואת היישום הנייד Tribu ("השירות").

דף זה מידע אותך אודות, המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של מידע אישי כאשר את/ה משתמש/ת בשירות שלנו.
אנו מתחייבים לא להשתמש או לשתף את המידע שלך עם אף אחד מלבד כמפורט ב"מדיניות פרטיות" זו.
אנו משתמשים במידע האישי שלך למתן ולשיפור השירות. בעצם השימוש בשירות, אתה מודיע על הסכמתך לאיסוף ולשימוש במידע בהתאם למדיניות זו. אלא אם מוגדר מפורשות אחרת ב"מדיניות פרטיות" זו, למונחים הכלולים ב"מדיניות פרטיות" זו, קיימת אותה משמעות כמו בפרוט "התנאים וההגבלות" שלנו.

איסוף מידע ושימוש בו


בעת השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע מסוים, המאפשר זיהוי אישי, שניתן להשתמש בו כדי ליצור קשר או לזהות אותך. מידע אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל, לכתובת הדוא"ל שלך, שם, מספר טלפון, כתובת דואר, וכן כל מידע אחר ("מידע אישי").

נתונים שנאספים


אנו עשויים גם לאסוף את כל המידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאת/ה מבקר בשירות שלנו או בעת גישה לשירות על ידי או באמצעות מכשיר נייד ("נתוני יומן").
ב"נתוני היומן" כלולים נתונים העשויים לכלול מידע כגון: כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך ("IP") , סוג הדפדפן, גרסת דפדפן, דפי השירות שלנו שאת/ה מבקר/ת, השעה ותאריך הביקור שלך, וכן משך הזמן שאתה מבקר בדפים אלו וסטטיסטיקות אחרות.

כשאת/ה ניגש/ת לשירות על ידי או באמצעות מכשיר נייד, נתוני יומן זה עשויים לכלול מידע כגון סוג המכשיר הסלולרי בו את/ה משתמש/ת, מזהה ייחודי של המכשיר הנייד שלך, כתובת ה- IP של ההתקן הנייד, מערכת ההפעלה הניידת שלך, סוג דפדפן אינטרנט נייד בו את/ה משתמש/ת ונתונים סטטיסטיים אחרים.

בנוסף, אנו עשויים להיעזר בשרותים של צד שלישי כגון Google Analytics שאוספים, מנטרים ומנתחים מידע מסוג זה על מנת להגביר את הפונקציונליות של השירות שלנו. לספקי שירות צד שלישי אלה יש מדיניות פרטיות משלהם המגדירה כיצד הם משתמשים במידע שכזה.

מידע אודות מיקום


אנו עשויים להשתמש ולאחסן מידע אודות המיקום שלך, אם את/ה נותן לנו רשות לעשות זאת. אנו משתמשים במידע זה כדי לספק תכונות של השירות שלנו, כדי לשפר ולהתאים אישית את השירות שלנו. ניתן להפעיל או להשבית את שירותי המיקום בעת שימוש בשירות שלנו בכל עת, דרך הגדרות המכשיר הנייד שלך.

קבצי Cookies


" Cookies” הנם קבצים עם כמות קטנה של נתונים, אשר עשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. קבצי Cookie נשלחים לדפדפן מאתר אינטרנט ומאוחסנים על הכונן הקשיח של המחשב שלך.
אנו משתמשים ב "cookies" בכדי לאסוף מידע. את/ה יכול להנחות את הדפדפן כך שיסרב לכל ה- cookies או שיתריע כאשר קובץ כזה נשלח אליך. עם זאת, אם את/ה לא מקבל/ת קבצי cookies, ייתכן שלא תוכל/י להשתמש בחלק מסויים של השירות שלנו.

ספקי שירות


אנו רשאים להעסיק חברות צד שלישי ויחידים כדי להקל על השירות שלנו, כדי לספק את השירות בשמנו, כדי לבצע שירותים הקשורים בשירות או כדי לסייע לנו בניתוח האופן בו נעשה השימוש בשירות שלנו.
לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלך רק כדי לבצע משימות אלה מטעמנו והם מחויבים שלא לחשוף אותו או להשתמש בו לכל מטרה אחרת.

תקשורת


אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי ליצור אתך קשר באמצעות עלונים, חומרי שיווק או פרסומים וכל מידע אחר שעשויים לעניין אותך. את/ה יכול/ה לבחור שלא לקבל חלק, או את כלל, מהודעות אלו מאתנו באמצעות הקישור או בהוראות unsubscribe שנספק בכל הודעת דוא"ל שאנו שולחים.

התאמה לחוקים


אנו נחשוף את המידע האישי שלך רק כאשר נדרש לעשות כן על פי דין או צו שיפןטי או באם אנו מאמינים, כי פעולה זו חיונית על מנת לעמוד בדרישות החוק ולבקשות סבירות של מנגנוני אכיפת החוק או כדי להגן על הביטחון או שלמות השירות שלנו.

אבטחת מידע


אבטחת המידע האישי שלך חשובה לנו, אך יש לזכור כי אין שיטת תקשורת באינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרונית שהיא מאובטחת ב100%. בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, י אין ביכולתנו להבטיח ביטחון מוחלט.

העברה בינלאומית


המידע שלך, כולל מידע אישי, עשוי להיות מועבר אל ומתוחזק על ידי מחשבים הממוקמים מחוץ למדינה , , למדינה, למחוז או לסמכות שלטונית אחרת, בה חוקי הגנת נתונים עשויים להיות שונות מאלה שבישראל.
אם אתה נמצא מחוץ לישראל ובוחר לספק לנו פרטים, שים לב שאנחנו מעבירים את המידע, כולל מידע אישי, לישראל ומעבדים אותו שם.
הסכמתך ל"מדיניות פרטיות" זו ולאחר מכן ההגשה שלך של מידע כזה מייצג את הסכמתך להעברה.

קישורים לאתרים אחרים


השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור צד שלישי, תופנה לאתר של הצד השלישי. אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר שאת/ה מבקר/ת בו.
אין לנו שליטה , ואין לנו כל אחריות על התוכן, על מדיניות הפרטיות או על פרקטיקות של אתרי צדדים שלישיים או שירותים שניתנים ע"י צדדים שלישיים ולפיכך אין לנו כל אחריות בכל הקורה עימם או על ידם..

הפרטיות של הילדים


השירות שלנו אינו מיועד למי שטרם מלאו לו 13 שנים ("ילדים"), ללא יוצא מן הכלל!.
איננו אוספים ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 13. אם את/ה הורה או אפוטרופוס ואת/ה מודע/ת לכך שילדך סיפק לנו מידע אישי, אנא פנה/י אלינו. אם ייוודע לנו כי אספנו מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13 ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו ננוקט צעדים כדי להסיר את המידע מהשרתים שלנו.

שינויים ב"מדיניות פרטיות" זו


אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום "מדיניות פרטיות" חדשה או תיקונים או שינויים בדף זה.
אנו מייעצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת בגין ובשל שינויים אפשריים. שינויים ב"מדיניות פרטיות" זו תקפים מיד לאחר שהם מתפרסמים בדף זה.

יצירת קשר אתנו


ככל שיש לך שאלות או בקשה להבהרות בנוגע ל"מדיניות פרטיות" זו, אנא פנה/י אלינו.
support@we-tribu.com